Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viakitana kitana
berabirsza
berabirsza
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
berabirsza
berabirsza
berabirsza
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viavol vol
berabirsza
4294 be89
hopelijk een chocolade kruisje..
Reposted fromnazarena nazarena viavol vol
berabirsza
berabirsza
berabirsza
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viavol vol
berabirsza
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakitana kitana
berabirsza
3469 c69d
Reposted fromSalahan Salahan viavol vol
berabirsza
7739 45e9 500
Reposted fromrol rol viaaurinko aurinko
berabirsza
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaaurinko aurinko
berabirsza
1446 96b0 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaaurinko aurinko
berabirsza
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
berabirsza
berabirsza
berabirsza
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa via1911 1911
berabirsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl