Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

berabirsza

April 27 2017

berabirsza
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viabarock barock
8679 8d7b

somanybird:

fencehopping:

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viabarock barock
berabirsza
6229 bafe
Reposted fromhomosuperior homosuperior viabarock barock

April 23 2017

5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viabarock barock

April 19 2017

berabirsza

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

berabirsza
2291 0d19 500
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
berabirsza
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viazapominanie zapominanie
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazapominanie zapominanie
berabirsza
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viazapominanie zapominanie
berabirsza
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viazapominanie zapominanie
berabirsza
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
berabirsza
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
berabirsza
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viazapominanie zapominanie
berabirsza
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapominanie zapominanie
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapominanie zapominanie
berabirsza
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viazapominanie zapominanie
berabirsza
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viazapominanie zapominanie
6870 ca74

visualechoess:

Nepal night star  by: Alexander Forik
Reposted frommrngiii mrngiii viaMountainGirl MountainGirl
berabirsza
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viavol vol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl