Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

berabirsza
1083 8612 500
Reposted frompunisher punisher viaaurinko aurinko
berabirsza

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaaurinko aurinko
berabirsza
7045 b40b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony
berabirsza
9970 3c0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viadestrukcja destrukcja

September 21 2017

berabirsza
8822 bcaf 500
Reposted frompapaj papaj viatentacleguy tentacleguy
5098 944c
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatentacleguy tentacleguy
berabirsza
2694 6587
berabirsza
3534 0a05 500

art-nimals:

A baroque masterpiece (via

Reposted fromotahuku otahuku viatentacleguy tentacleguy

intellectual420:

when ur in geography class but u don’t know what’s happening

image
Reposted fromtron tron viatentacleguy tentacleguy
8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatentacleguy tentacleguy
berabirsza
0435 215a
Really chicken?
berabirsza
3963 3bbf 500
Reposted byamnis amnis

September 14 2017

berabirsza
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaTheEvexe TheEvexe
4858 6724 500
Reposted fromerithe erithe viaTheEvexe TheEvexe
berabirsza
berabirsza
berabirsza
1363 995a 500
berabirsza
4782 90b1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl